Biblioteka | PW Junior

Uczestnicy PW Junior mogą zapisać się do Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej. Aby dokonać zapisu należy przedstawić w bibliotece identyfikator uczestnika PW Junior, legitymację szkolną oraz wypełniony formularz. Zapisy odbywają się w Bibliotece Głównej, mieszczącej się na terenie Gmachu Głównego PW w pok. 242, 243, 336. Konto biblioteczne jest ważne semestr. Jeżeli uczestnik kontynuuje program PW Junior konto może zostać przedłużone na jego wniosek.

Zapis umożliwia wypożyczenia ze zbiorów biblioteki ogółem do 3 książek w następujących lokalizacjach:

  • Bibliotece Głównej, Plac Politechniki 1
  • Filii Biblioteki Głównej na Wydziale Chemicznym, ul. Noakowskiego 3
  • Filii Biblioteki Głównej – Bibliotece Terenu Południowego, ul. Narbutta 86

oraz korzystanie z jej zasobów na miejscu. Książki są wypożyczane na różne terminy, od tygodnia do semestru, niedotrzymanie terminu zwrotu powoduje naliczanie opłaty – 0,2 zł za każdy dzień.

Zajęcia biblioteczne

Jeśli chcesz wiedzieć jak korzystać z biblioteki, zapisz się na zajęcia biblioteczne i napisz maila na adres [email protected]

PW Junior