PWJunior – rejestracja

Ankieta ma służyć zebraniu opinii Uczestników o zajęciach PW Junior i stanowić jeden z mechanizmów wpływających na podniesienie jakości zajęć. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie prawdziwych odpowiedzi na postawione pytania. ANKIETA JEST ANONIMOWA.

PW Junior