Parkowanie | PW Junior

Podczas zajęć, istnieje możliwość bezpłatnego parkowania na terenie centralnym PW. Dotyczy to obu parkingów PW tzn. na tyłach Gmachu Głównego PW oraz przy ul. Nowowiejskiej.
Natomiast na terenie południowym bezpłatnie parkować można na tyłach Gmachu Wydziału Mechatroniki.

Jedyny warunek to pokazanie strażnikowi przy wjeździe i wyjeździe identyfikatora PW Junior.

PW Junior