Roboty dla człowieka | PW Junior

Roboty powinny pomagać człowiekowi zastępując go w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia oraz w wykonywaniu czynności ciężkich fizycznie.

Chcielibyśmy za kilka lat stworzyć takie dwa roboty. Naszym marzeniem jest, aby jeden z nich uratował górnika z zasypanej kopalni, a drugi stale pomagał pracownikom służby zdrowia w wykonywaniu żmudnych prac fizycznych np. poprzez zmianę prześcieradła.

PW Junior