WIC | PW Junior

WIC (Warsztaty Informatyczno-Chemiczne) to obóz skierowany do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy interesują się informatyką i/lub chemią. Zajęcia prowadzą finaliści poprzednich OI/OCh – obecnie studenci oraz nauczyciele XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie.

Istotnym elementem projektu jest stworzenie możliwości bezpośredniego kontaktu pomiędzy finalistami poprzednich olimpiad, którzy obecnie odnoszą sukcesy i w twórczy sposób budują swą karierę zawodową i naukową, a młodzieżą, która w przyszłości może pójść w ich ślady. Najlepsi studenci i byli finaliści Olimpiad stanowią godny przykład do naśladowania i mogą być w trakcie warsztatów, jak również po ich zakończeniu mentorami dla uczestników.

Odbyło się już 5 edycji warsztatów:

  • WIC 2011 w Piszu
  • WIC 2012 w Piszu
  • WIC 2013 w Piszu
  • WIC 2014 w Piszu
  • WIC 2015 w Puławach

W sierpniu 2016r. odbędzie się kolejna edycja, ponownie w Puławach.

Organizatorem merytorycznym obozu jest XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie.

Fotorelacja z WIC 2015 w zakładce „Multimedia”.

PW Junior