Wykładowcy | PW Junior

 • Piotr Bartkowski (SIMR)
 • mgr inż. Marta Bojarska (Inżynieria Chemiczna i Procesowa)
 • Paweł Borzym (Mechatronika)
 • Adam Bugaj (Transport)
 • dr inż. Andrzej Chmielniak (MEiL)
 • prof. dr hab. inż. Dorota Chwieduk (MEiL)
 • dr inż. Maciej Dranka (Chemia)
 • dr inż. Piotr Firek (Elektronika i TI)
 • mgr inż. arch. Radosław Gajda (Architektura)
 • dr inż. Piotr Garbat (Elektronika i TI)
 • dr Wojciech Grodecki (Inżynieria Lądowa)
 • mgr inż. Konrad Gumowski (MEiL)
 • mgr inż. Juliusz Karolak (Transport)
 • inż. Mateusz Karpiuk (SIMR)
 • mgr inż. Marcin Kasprzyk (MEiL)
 • inż. Krzysztof Korzeniowski (SIMR)
 • mgr inż. Michał Kowalik (MEiL)
 • dr Małgorzata Kucharska (Inżynieria Środowiska)
 • inż. Łukasz Kurkus (SIMR)
 • dr inż. Jerzy Latuch (Inżynieria Materiałowa)
 • Błażej Marciniak (MEiL)
 • Bartosz Nowak (Inżynieria Chemiczna i Procesowa)
 • mgr inż. Marcin Obszański (MEiL)
 • prof. dr hab. inż. Janusz Piechna (MEiL)
 • dr inż. Maciej Pilarek (Inżynieria Chemiczna i Procesowa)
 • Barbara Pilat (Matematyka i Nauki Informacyjne)
 • dr inż. Agnieszka Pusz (Inżynieria Środowiska)
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski (Inżynieria Lądowa)
 • prof. dr hab. inż. Zygmunt Rymuza (Mechatronika)
 • Jan Semeniuk (Mechatronika)
 • dr inż. Jan Sentek (Chemia)
 • mgr inż. Ireneusz Siwicki (MEiL)
 • dr hab. inż. Piotr Skawiński (SIMR)
 • dr inż. Witold Wojciech Skórski (MEiL)
 • dr Świeczkowski (Inżyniera Materiałowa)
 • Michał Trojgo (SIMR)
 • Krzysztof Węsek (Matematyka i Nauki Informacyjne)
 • dr inż. Piotr Winiarek (Chemia)
 • mgr Monika Wiśniewska – Wawryniuk (Inżynieria Środowiska)
 • Maciej Wnukowski (SIMR)
 • dr Krystyna Wosińska (Fizyka)
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Wróblewski (Chemia)
 • inż. Łukasz Zieliński (SIMR)
 • Błażej Żyliński (MEiL)
PW Junior