Plan zajęć Grupy C2 | PW Junior

Zajęcia SPECJALISTYCZNE – CHEMIA
Miesiąc Dzień Godzina Rodzaj Szczegóły
 Październik  8  10:15  wykład  szczegóły w zakładce WYKŁADY
 11:15  ćwiczenia dr hab. inż. Łukasz Górski „Czy pH przynosi pecha?” Wydział Chemiczny Gmach Chemii (ozn. 5) ul. Noakowskiego 3 (wejście do budynku od ul. Wierzbickiego, od strony obszaru wew. PW)

sala 311

 Listopad  5  10:15    wykład szczegóły w zakładce WYKŁADY
 11:15   ćwiczenia dr hab. inż. Łukasz Górski „Kwasy vs. zasady – miareczkowanie alkacymetryczne” Wydział Chemiczny Gmach Chemii (ozn. 5) ul. Noakowskiego 3 (wejście do budynku od ul. Wierzbickiego, od strony obszaru wew. PW)

sala 311

 Grudzień  10  10:15  wykład szczegóły w zakładce WYKŁADY
 11:15 ćwiczenia dr hab. inż. Łukasz Górski „Elektroda ze szkła?!?!” Wydział Chemiczny Gmach Chemii (ozn. 5) ul. Noakowskiego 3 (wejście do budynku od ul. Wierzbickiego, od strony obszaru wew. PW)

sala 311

 Styczeń  14  10:15  wykład  szczegóły w zakładce WYKŁADY
 11:15 ćwiczenia dr hab. inż. Łukasz Górski „Kolorowa chemia” Wydział Chemiczny Gmach Chemii (ozn. 5) ul. Noakowskiego 3 (wejście do budynku od ul. Wierzbickiego, od strony obszaru wew. PW)

sala 311

UWAGA: Ozn. liczbą (np. 9) oznacza numer budynku (gmachu) zgodnego z Mapą Kampusu PW oraz mapą przygotowaną przez PW Junior.

PW Junior