Plan zajęć Grupy P44 | PW Junior

Zajęcia Ogólne
Miesiąc Dzień Godzina Rodzaj Szczegóły
 Październik 15  10:15  wykład  szczegóły w zakładce WYKŁADY
 11:15  ćwiczenia  Katarzyna Misiołek „Ratuj się, kto może!, czyli co robić w czasie potopu” Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii  Środowiska Gmach Inżynierii Środowiska (ozn. 14) ul. Nowowiejska 20

sala 215

 Listopad  19  10:15    wykład  szczegóły w zakładce WYKŁADY
 11:15   ćwiczenia  dr inż. Adam Ruciński „Różne metody chłodzenia” Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Gmach Instytutu Techniki Cieplnej (ozn. 10) ul. Nowowiejska 21/25 sala 52

spotkanie przed portiernią

 Grudzień  17  10:15  wykład szczegóły w zakładce WYKŁADY
 11:15 ćwiczenia mgr inż. Jan Wiśniewski „Wiatr i ciśnienie – dlaczego samolot lata?” Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Gmach Wydziału MEiL (ozn. 15) ul. Nowowiejska 24

sala 101

 Styczeń  21  10:15  wykład szczegóły w zakładce WYKŁADY
 11:15 ćwiczenia dr inż. Z. Ochal „Kolorowa chemia” Wydział Chemiczny Gmach Technologii Chemicznej (ozn. 26) ul. Koszykowa 75

sala 101

UWAGA: Ozn. liczbą (np. 9) oznacza numer budynku (gmachu) zgodnego z Mapą Kampusu PW oraz mapą przygotowaną przez PW Junior.

PW Junior