Plan zajęć Grupy P21 | PW Junior

Zajęcia Ogólne
Miesiąc Dzień Godzina Rodzaj Szczegóły
 Październik  8  10:15  wykład  szczegóły w zakładce WYKŁADY
 11:15  ćwiczenia Dorota Kokosińska „Fizyka i medycyna – co łączy te dwie dziedziny? Kilka słów o sercu, marzeniach sennych i tajemnicach naszego umysłu” Wydział Fizyki Gmach Główny PW (ozn. 9) pl. Politechniki 1

sala 308a

 Listopad  5  10:15    wykład  szczegóły w zakładce WYKŁADY
 11:15   ćwiczenia Mateusz Wydrzyński, Jakub Kreft ” Ciąg Fibonacciego” Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Gmach MiNI (ozn. 16) ul. Koszykowa 75

sala 318

 Grudzień  10  10:15  wykład szczegóły w zakładce WYKŁADY
 11:15 ćwiczenia dr inż. Janina Zaczek-Peplinska „Zmierzyć góry” Wydział Geodezji i Kartografii Gmach Główny PW (ozn. 9) pl. Politechniki 1

sala 303

 Styczeń  14  10:15  wykład szczegóły w zakładce WYKŁADY
 11:15 ćwiczenia dr inż. Robert Ziółkowski „Czy pH przynosi pecha?” Wydział Chemiczny Gmach Chemii (ozn. 5) (wejście do budynku od ul. Wierzbickiego, od strony obszaru wew. PW) ul. Noakowskiego 3

sala 311

UWAGA: Ozn. liczbą (np. 9) oznacza numer budynku (gmachu) zgodnego z Mapą Kampusu PW oraz mapą przygotowaną przez PW Junior.

PW Junior