PW Junior: Twoje źródło zdrowia

PW Junior jest naukowym, recenzowanym, internetowym czasopismem o otwartym dostępie, koncentrującym się na edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. Nasze publikacje mają na celu pomóc pracownikom służby zdrowia i naukowcom w zapoznaniu się z najnowszymi odkryciami i trendami w praktyce i badaniach nad promocją zdrowia. Staramy się prezentować wszystkie prace, w tym, ale nie tylko, badania empiryczne, raporty z praktycznych zastosowań oraz rzecznictwo polityki promocji zdrowia, tak aby miały one znaczenie zarówno dla praktyki, jak i społeczności badawczych. Zapraszamy do współpracy kolegów z całego świata. Nie ma opłat za publikację dla autorów ani opłat za dostęp dla czytelników. Celem redakcji PW Junior jest zapewnienie forum dla wymiany informacji pomiędzy różnymi dyscyplinami, które przyczyniają się do rozwoju edukacji zdrowotnej i zapobiegania chorobom; które wspierają promocję wymiany informacji w celu informowania o rozwoju i wdrażaniu polityki i programów promujących zdrowie; i które podnoszą standard badań i praktyki promocji zdrowia poprzez publikacje i edukację.

PW Junior