PW w liczbach | PW Junior

  • wydziały: 19
  • studenci: 36.859
  • nauczyciele akademiccy: 2.153
  • profesorowie: 228
  • posiadający stopień doktora: 1.212
  • budynki przeznaczone do działalności naukowo-dydaktycznej: 40
  • sale ćwiczeniowo-laboratoryjne: 1.038
PW Junior