Plan zajęć GC3 | PW Junior

Zajęcia Specjalistyczne – Chemia
Miesiąc Dzień Godzina Rodzaj Szczegóły
Marzec 14 11.15 wykład szczegóły w zakładce WYKŁADY
21 13.15 ćwiczenia dr inż. Łukasz Górski „Czy pH przynosi pecha?” Wydział Chemiczny Gmach Chemii ul. Noakowskiego 3 wejście do budynku od ul. Wierzbickiego (od strony obszaru wew. PW)

sala 311

Kwiecień 11 11.15 wykład szczegóły w zakładce WYKŁADY
18 13.15 ćwiczenia dr inż. Łukasz Górski „Kwasy vs. zasady – miareczkowanie alkacymetryczne” Wydział Chemiczny Gmach Chemii ul. Noakowskiego 3 wejście do budynku od ul. Wierzbickiego (od strony obszaru wew. PW)

sala 311

Maj 09 11.15 wykład  szczegóły w zakładce WYKŁADY
16 13.15 ćwiczenia dr inż. Łukasz Górski „Elektroda ze szkła?!” Wydział Chemiczny Gmach Chemii ul. Noakowskiego 3 wejście do budynku od ul. Wierzbickiego (od strony obszaru wew. PW)

sala 311

Czerwiec 13 11.15 wykład  szczegóły w zakładce WYKŁADY
 20 13.15 ćwiczenia   dr inż. Łukasz Górski „Kolory chemii – analiza jakościowa” Wydział Chemiczny Gmach Chemii ul. Noakowskiego 3 wejście do budynku od ul. Wierzbickiego (od strony obszaru wew. PW)

sala 311

PW Junior